PM Kisan List : केंद्र शासनाचे 6000 हजार रुपये या शेतकऱ्यांना मिळतात …

PM Kisan List : नमो शेतकरी योजना अंतर्गत वर्षाला आता बारा हजार रुपये मिळणार आहेत केंद्र शासनाचे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात आता महाराष्ट्र शासनाकडून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अंतर्गत सहा हजार रुपये मिळणारे म्हणजेच केंद्र शासनाकडून सहा आणि महाराष्ट्र शासनाकडून सहा असे मिळून टोटल बारा हजार रुपये वर्षाला देण्यात येणार आहे त्यासंदर्भात हा जीआर पाहू शकता.

PM Kisan List : केंद्र शासनाचे 6000 हजार रुपये या शेतकऱ्यांना मिळतात ...

PM Kisan List : 15 जून 2023 चा जीआर आहे यामध्ये सर्व माहिती दिली आहे काय काय माहिती आहे कोण शेतकरी पात्र आहेत पहिला हप्ता जो आहे तो चार हजार रुपयाचा मिळणारे तो कसा मिळणारे सर्व माहिती आपण या घेणार आहोत तुम्ही पाहू शकता काय आहे शासन निर्णय सन 201324 या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासंबंधी योजना ही योजना सन 202324 पासून राबवण्यास मान्यता देण्यात येतात.

कापूस बाजार भाव यंदा कमी? किती मिळाला हमीभाव.!

PM Kisan List : आणि त्या अंतर्गत आता लाभार्थी कोण आहेत ते पाहू शकता तुम्ही ते सांगितलेला आहे सदर योजने करिता लाभार्थी पात्रता व ध्येय लाभांसाठीचे निकष धिरड्या काय आहेत निकष तर सदर योजने करिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाण म्हणून गृह धरण्यात येणार आहेत म्हणजे जे काही केंद्र शासनाचा ज्यांना हप्ता मिळतोय दोन हजार रुपयाचा तोच अजून आता दोन हजार रुपयांचा त्याच शेतकऱ्यांना हप्ता मिळणार आहे आता कुणाला तर प्रधानमंत्री किसान सन्माननीय योजनेअंतर्गत पीएम किसान पोर्टल वरती नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निकषानुसार ज्यांनी ज्यांना आता दोन हजार रुपये मिळतात.

PM Kisan List : त्यांनाच आता अजून दोन हजार रुपये असे तीन महिन्याला चार हजार रुपये देण्यात येणार आहे तरी पीएम किसान पोर्टल वरती नव्याने नोंदणी होऊन लाभ मिळवलेले पात्र लाभार्थी देखील या योजनेचे लाभार्थी राहणारे ज्यांनी नवीन नोंदणी केलेली आहे आणि त्यांना दोन हजार रुपये हे आता चालू झालेले आहेत त्यांना सुद्धा आता हे चार हजार रुपये असे तीन महिन्याला मिळणार म्हणजेच बारा हजार रुपयाचा शेतकऱ्यांना मिळणारे त्यासंदर्भात आता कार्यपद्धती कशी राहील तर योजनेची कार्यपद्धती पीएम किसान योजनेच्या पी एस एम जी प्रणाली आहे.PM Kisan List

PM Kisan List : त्या प्रत्येक हप्ता वितरण यावेळी लाभास पात्र घडलेले लाभार्थी जे पी एम किसान सन्मान निधी योजनेचे पात्र आहेत ते लाभार्थीच नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी पात्रते सदर लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या पोस्टरवरून बँक खात्यात थेट लाभ मिळणार आहे तर हे डायरेक्टली बँक खात्यात तुम्हाला रक्कम मिळणार नमो शेतकरी महासंघ सन्मान योजना साठी पोर्टल किंवा प्रणाली जे आहे ते ऑलरेडी आहे जीपीएम किसान योजनेअंतर्गत जे रजिस्ट्रेशन केले जातात त्यामध्ये तिथे पोर्टला एकाच वेळी राहणार आहे.PM Kisan List

PM KISAN YOJANA : योजना नवीन रजिस्ट्रेशन झाले सुरू, अशा पद्धतीने करावा लागेल अर्ज, पहा शासन निर्णय.

त्यानंतर निधी वितरण करण्याची कार्यपद्धती जो काही हप्ता मिळणारे तो कधीकधी मिळणार आहे ते सांगण्यात आलेल्या शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेचा जो हप्ता मिळतो तेव्हा तुम्हाला नमो शेतकरी महासंबंधीचा झोपता आहे तो वितरित करण्यात येणारे आणि पहिला हप्ता तुम्ही पाहू शकता माहे एप्रिल ते जुलै या कालावधीमध्ये पहिला हप्ता राहील दोन हजार रुपयाचा आणि पीएम किसान योजनेचा दोन हजार रुपयांचा असा तुमचा चार हजार रुपयांचा पहिला अपघात राहील नंतर दुसरा हप्ता आहे.

माहे ऑक्टोबर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2030 डिसेंबर ते महा असे हे झाले नमो शेतकरी सन्माननीय योजनेचे दोन दोन म्हणजे सहा हजार रुपये आणि जे काही केंद्र शासनाचे असेच तुम्हाला मिळतात दोन दोन सहा असे तुम्हाला टोटल आता बारा हजार रुपये त्यानंतर आता जर तुम्ही म्हणाल की आता जो काही हप्ता येईल तो आता तुम्हाला दोन्ही मिळेल आता येणार ग फक्त असेल चौदावा तो तुम्हाला केंद्र शासनात सुद्धा मिळेल आणि राज्य शासनाचे म्हणजे चार हजार रुपये तुम्हाला मिळणार आहे त्यानंतर अपात्र लाभार्थी जीएसटी त्यांच्याकडून कारवाईची वसुली आहे ती वसुली सुद्धा करण्यात येणारे आणि त्या संदर्भात सुद्धा शासनाने येथे डीजे