s&p 500 : दोन हजारापाठोपाठ ५०० ची नोट बंद होणार? हजाराची नोट पुन्हा येणार? RBI गर्व्हनर म्हणतात…

s&p 500

s&p 500 : नमस्कार मित्रांनो आत्ताच आपल्या माहित आहे की दोन हजार रुपयाची नोट बंद झाल्याचे सूचना आपल्याला मिळाली आहे. म्हणजेच ती आता सध्या वापरात आपण करू शकतो पण बँकेत गेल्यानंतर ती नोट परत आपल्याला दिसणार नाही. अशा तर नवीन एक बातमी म्हणजेच समोर आल्या हे पाचशे {500} रुपयाची नोट बंद होणार असल्याची चर्चा खूप … Read more